Personuppgiftspolicy för SVENSK EKONOMI-TJÄNST I MALMÖ AB OCH SVENSK EKONOMI-TJÄNST I SYD AB

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Svensk Ekonomi-Tjänst i Malmö AB och Svensk Ekonomi-Tjänst i Syd AB (”vi” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår websida, har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Svensk Ekonomi-Tjänst i Malmö AB
Höjagatan 3, 212 33  MALMÖ
Telefon: +46 (0)40 49 77 00

E-post: kontakt@ekonomitjanst.nu
Organisationsnummer: 556223-1893

 

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

a) Tillhandahållande av tjänster: Personuppgifter används för att kunna leverera önskade tjänster hos oss för att på bästa sätt kunna ge dig service samt för att kunna kommunicera med dig och informera om tjänsten.

b) Statistik och analyser: Personuppgifter används till att sammanställa statistik och analyser om bland annat användning av våra tjänster, användning utvärdering av kundnöjdhet och för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster.

 

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan bland annat samla in följande uppgifter om dig för behandling med anledning av nedanstående ändamål:

a) Tillhandahållande av våra tjänster

Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, personnummer, registreringsbevis, registreringsnummer (fordon), bankuppgifter, kundnummer, kundnummer hos andra, fakturanummer, underskrift/signatur, ärendenummer. I Sverige kan personnummer framgå i organisationsnummer och moms-registreringsnummer för enskild firma.

b) Statistik och tjänsteutveckling

Personuppgifter: kundnummer, avtalsnummer, e-postadress, adress, ärendenummer.

 

4. KÄLLOR

När vi samlar in information från andra källor än dig, kan dessa källor vara:

a) Onlinekällor, som till exempel sociala medier eller leverantörer av information som är offentligt tillgänglig.

b) Myndigheter, adressupplysningstjänster, kreditupplysningsföretag, inkassoföretag samt samarbetspartners.

Den insamlade informationen om dig kan härledas från EU/EES.

 

5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande lagliga grunder i förhållande till vart och ett av nedan nämnda ändamål: 

a) Tillhandahållande av våra tjänster

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

b) Statistik- och tjänsteutveckling

Behandling av dina personuppgifter baserar vi på vårt berättigade intresse av att kunna genomföra sammanställningar, undersökningar och analyser i syfte att säkerställa funktion och kvalitet på våra tjänster.

 

6. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

a) Leverantörer som supporterar vår verksamhet (såsom tjänsteleverantörer, teknisk support och finansinstitut).

b) Offentliga myndigheter, som exempelvis Skatteverket, Bolagsverket och Polismyndigheten om de har laglig grund att få tillgång till personuppgifterna.

 

 

7. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som utgörs av:
i.    Grundläggande uppgifter om dig: i upp till 2 år från det att du avslutar din relation med oss.
ii.    Transaktionsupplysningar och verifikationer: i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.
iii.    Uppgifter i syfte att kunna hantera ett pågående ärende, exempelvis ett klagomål eller en händelse: i upp till 3 år efter avslut i enlighet med gällande regler.  

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att:
•    Begära rättelse av dina personuppgifter;
•    Begära tillgång till dina personuppgifter;,
•    Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; och
•    Dra tillbaka ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Att du drar tillbaka ditt samtycke kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog tillbaka ditt samtycke. 

 

Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att:
•    motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad;
•    begära att vi raderar dina personuppgifter; och
•    få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Du kan utöva dina rättigheter genom att: besöka oss på vårt kontor i Malmö eller kontakta oss via telefon eller e-post.

 

9. FRÅGOR OCH EVENTUELLA KLAGOMÅL

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss per post eller e-post på adressen som anges inledningsvis i den här personuppgiftspolicyn. Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du också gärna kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen eller Datatilsynet.

 

Senast uppdaterad: augusti 2020 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.